Hobro Handel | 27/2-2018: Ordinær generalforsamling
18295
post-template-default,single,single-post,postid-18295,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

27/2-2018: Ordinær generalforsamling

27/2-2018: Ordinær generalforsamling

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Hobro Handelsstandsforening:

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00
Hobro Idrætscenter

PROGRAM:

Kl. 18.00 Spisning – Der serveres en let anretning.

Kl. ca. 18.45 GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden:

 1. Velkomst v/ formand Morten H. Grotrian
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning v/Morten Grotrian
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab v/ Michael Dahl
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Lone Mikkelsen, Morten Grotrian, Michael Dahl. Udenfor valg er Simon F. Olesen fratrådt. Bestyrelsen indstiller jf. vedtægterne, at bestyrelsen udvides fra 7 til 8 medlemmer, grundet øget arbejdsopgaver til bestyrelsen. Der skal således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen er indkommet med forslag om vedtægtsændringer. Forslag om nye vedtægter er vedlagt indkaldelsen. Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen på mail til : Morten.grotrian@sydbank.dk
 9. Eventuelt

BILAG

Efter generalforsamlingen vil aktivitets-koordinator Arne Schade fortælle omkring næste års aktiviteter, opstart af udsalg m.m., samt mulighed for, at komme med input til bestyrelsens kommende arbejde.

TILMELDING:

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Derfor beder vi om tilmelding til sekretariatet (Hobro Avis) på tlf. 98 52 70 30 eller martin.krogh@nordjyske.dk
Senest torsdag d. 26. februar kl. 12.00

Vel mødt! – og med venlig hilsen
HOBRO HANDELSSTANDSFORENING
Morten H. Grotrian
Formand