Event sponsor

Sponsorkoncepter for Hobro Handel 2019

I dag er der et gab mellem det høje ambitionsniveau foreningen har og den økonomiske formåen som i dag alene skabes via medlemmernes kontingenter.

Målet og visionerne for Hobro Handel er helt klart, at være en dominerende faktor og afgørende spiller når det gælder om at bevare og udbygge Hobro som handelsby og være katalysator for handelsmæssige og kulturelle alliancer i Hobro.

Sigtet er klart, at medvirke til positiv branding af Hobro som en spændende erhvervs-, handels- og kulturby.

Derfor arbejdes der nu på, at skabe substans i et nyt sponsorkoncept, hvor sponsorerne for alvor ”får noget for pengene” og samtidig er med til at understøtte målet – at skabe en spændende og udviklingsorienteret erhvervs-, handels- og kulturby i Hobro.

Der arbejdes med forslag til et antal hovedsponsorer og et antal eventsponsorer.

I 2019 sigtes i første omgang mod 4 hovedsponsorer og 4 eventsponsorer samt et antal enkeltstående eventsponsorer.

Hovedsponsorerne tilbydes en sponsorpakke på kr. 25.000 + moms

Eventsponsorerne tilbydes en sponsorpakke på kr. 12.500 + moms

Eventsponsorer på enkelte events – kr. 3.500 + moms

Enkelte sponsorater er forbundet med mindre udgifter til ”pakken” – men et forsigtigt estimat for Hobro Handels indtjeningsmuligheder vil være mellem 100.000-150.000 kr.

 • HOVEDSPONSORPAKKE 2019 KR. 25.000,-

  • Profilering med logo ved markedsføring af samtlige af årets aktiviteter
  • 2 gratis helsider i tilbudsavis – 22.000 eksemplarer. (Bestemmer selv hvilke udgivelser)
  • Mulighed for firmapræsentation på nyetableret Erhvervsnetværksmøde.
  • Afholder virksomhedsbesøg for Hobro Handels medlemmer.
  • Demostand til Hobro Handels By Night arrangementer – med mulighed for konkurrence med trækning af vinder på scenen og efterfølgende online profilering af vinder.
  • Profilering på scene med rollup med sponsornavne 2019.
  • Presseomtale på Hobro Handels hjemmeside og facebook
  • Online synlighed, med banner på hjemmesiden, Facebook

 • HOVEDSPONSOR HAR FØLGENDE TILKØBSMULIGHEDER:

  • Deltagelse i Erhvervsnetværk for kr. 4.000– oplæg ses i bilag B
  • Tegning af aktivt medlemskab af Hobro Handel med mulighed for at deltage i fordelsprogram hvor hoved- sponsors personale blandt andet får del i ”personale- rabatter” i flere butikker –samt deltage som en del af Hobro Kortet (byens gavekort)
  • Portræt af en virksomhed – film/foto portræt der kananvendes til online brug på Hobro Handels sites og til firmaets eget brug. Normalpris kr. 12.500 – Hovedsponsors pris er kr. 6.500. Kan medtages i en udgave af Hobro Handels tilbudsaviser efter frit valg.
  • Redaktionel artikel gratis i Hobro Handels Tilbudsavisved levering af tekst/fotos. Sponsor vælger selv hvilken udgivelse.

 • EVENT SPONSORPAKKE 2019 KR. 12.500,-

  • 1 gratis helside i en af Hobro Handels tilbudsaviser – frit valg i hvilken af udgivelserne (22.000 eksemplarer )
  • Demo/Eventstand i gågaden til alle Hobro Handels By Night arrangementer
  • Online synlighed med banner på hjemmesiden og Facebook.
  • Profilering på scenen med rollup med alle sponsor- navne i 2019
  • Synlighed i markedsføringen af programmet – evt. med egne aktiviteter
  • Mulighed for at lave konkurrence – med trækning på scene og online profilering af vinder.

 • EVENTSPONSOR HAR FØLGENDE TILKØBSMULIGHEDER:

  • Deltagelse i Erhvervsnetværk for kr. 4.000– oplæg ses i bilag B
  • Tegning af aktivt medlemskab af Hobro Handel med mulighed for at deltage i fordelsprogram hvor event- sponsorers personale bl.a. får del i ”personalerabatter” i flere butikker – oplæg ses i Bilag C.
  • Portræt af en virksomhed – film/fotoportræt der kan anvendes til online brug på Hobro Handels sites og til firmaets eget brug. Normalpris kr. 12.500 – Eventsponsors pris er kr. 6.500. Kan medtages i en udgave af Hobro Handels tilbudsaviser efter frit valg.

 • ENKELTSTÅENDE EVENTSPONSOR 2019 KR. 3.500,-

 • Sponsorer der alene ønsker promovering i forhold til et enkeltstående event, har også mulighed herfor i 2019.
  Se alle events på:

 • EVENTSPONSORER PÅ ENKELTSTÅENDE EVENTS I 2019 VIL BLIVE PROMOVERET SÅLEDES:

  • ½ sides gratis annonce i tilbudsavis til de events hvor der udgives tilbudsavis – og synlighed på hjemme- side og facebook i forbindelse med den valgte event
  • Demo- og eventstand i gågaden til den valgte event
  • Presseomtale på hjemmeside/facebook
  • Mulighed for at lave konkurrence – med trækning af vinder til eventet (hvis der er scene) samt online profilering af vinder.