Hobro Handels Erhvervsnetværk skaber sammenhold i Hobro

Talstærkt fremmøde til sidste møde inden sommerferien blev krydret med en varm velkomst til Hobros nye citychef Torben Ringe Christensen.

Dette sidste møde inden sommerferien blev faciliteret af Mikkel Pii fra RCC – Retail Consulting Company. Han fastholdt tidsrammen fra 07.15 til 09.15, hvilket ikke er en nem opgave, når formålet er at skabe erfaringsudveksling og kendskab til mange forskellige virksomheder i Hobro og opland. Dagens program var varieret og interessant men blev styret med sikker hånd.

Dagens møde blev afviklet i Thiele Hobro, hvor indehaverne Peter og Pia Møller var værter ved morgenmad. Efter en præsentationsrunde inspirerede Peter Møller med hans personlige rejse som selvstændig butiksejer og hans erfaringer med drift af detailvirksomheder i forskellige brancher. Det var et spændende indblik i en godt drevet lokal virksomhed inden for optiker -og guldsmedebranchen.

Næstefter blev Torben Ringe Christensen præsenteret og fik mulighed for at fortælle om hans visioner omkring hans nye job. Mikkel Pii havde forberedt en række spørgsmål, som blev debatteret i grupper og efterfølgende forelagt Torben Ringe Christensen i form spørgsmål eller holdninger. Der var et gennemgående ønske om nye tiltag inden for events og mere samlet markedsføring blandt tilbagemeldingerne fra gruppernes arbejde.

Torben Ringe Christens kvitterede med ærlige svar, i det omfang han kunne svare på dette tidlige tidspunkt i hans nye ansættelse. Han lovede, at der kommer til at ske meget nyt på Hobro Handels aktivitetsprogram, men det først vil slå igennem for alvor i programmet for 2020. Da der allerede er indgået aftaler omkring efterårets og julens events i Hobro.

De fremmødte var enige om, at sammenhold og nye tiltag med deltagelse af byens forretninger er vejen frem. Der var også bred enighed om, at der skal støttes op omkring den nye Citychef i Hobro. Torben Ringe Christens lovede at komme rundt og drikke en masse kaffe og lytte til Hobro Handels mange medlemmers ønsker og ideer. Hobro Handels Erhvervsnetværk er blot et af mange tilbud og muligheder, som medlemskabet af handelsstandsforeningen i Hobro udløser.