Om Hobro Handel

Hobro Handel gør din by levende

Måske ved du det ikke, men der er mange forskellige mennesker og forretninger i Hobro, der interesserer sig særligt for at Hobro er en aktiv og stemningsfyldt by, der byder på gode oplevelser. Hobro Handel arbejder hvert år på, at de handlende får lidt ekstra ud af byen.

En aktiv handelsforening

Hobro Handel er en aktiv handelsforening, hvis medlemmer er fra det lokale forretningsliv. De favner mange forskellige slags forretninger fra den lokale blikkenslager over fødevarebutikker til banker, detail og større kæder. Hvert eneste år investerer Hobro Handel en del penge og energi i at give de lokale og handlende fra oplandet gode stemningsfulde oplevelser gennem hele året og flere steder i byen. De forsøger at skabe aktiviteter hen over hele året, så der er liv og stemning. Det betyder meget for det lokale handelsliv, at der er aktivitet i byen. De lever af, at du bruger dine penge lokalt og vil gerne være med til gøre Hobro et sted, som man godt gider at være. Hobro skal være levende by med dynamik og udvikling, som kommer alle til gode.

Hvad laver Hobro Handel?

Det siger næsten sig selv, at Hobro Handel står bag de forskellige ”Open by Night” arrangementer med et varieret program af lokale indslag som spejderne og Hobro Garden. Men det er såmænd ikke det eneste de laver hos Hobro Handel. De prioriterer at nå ud til alle de handlende, derfor har de familiearrangementer, så du kan slå katten af tønden på torvet til fastelavn og et uhyggeligt halloweenarrangement med hundredvis af græskar, udsmykning og børnediskotek. Hobro Handel arrangerer sommermusik i Biesgård eller på torvet for at skabe en særlig sommerlig og let stemning for alle, der kommer forbi. I december har Hobro Handel travlt med at sætte juletræer, belysning og udsmykning op i gågaden og torvet, så alle de travle handlende kan mærke i juleglæden.

Samarbejde og udvikling er vejen frem

Hobro Handel er gået ind i Hobro Byforum. Det er en sammenslutning af Mariagerfjord Kommune, Hobro Handel, Turistrådet, Erhvervsrådet, Kulturelt Samråd og nogle af ejendomsejerne fra midtbyen. Alle parter er på den ene eller anden måde er interesseret i, at Hobro som helhed udvikles. De er enige om at målet er at forskønne Hobro, og planerne er allerede klar bl.a. for midtbyen og andre grønne opholdsrum, der både er smukke og gode for klimaet. Foreningerne bidrager med deres tid, og pengene skal søges hjem fra forskellige fonde, EU-midler og statslige midler. Det handler om at løfte i flok både for foreningerne og de handlende. Det er en fælles opgave Hobro er en levende by, så det hjælper du med, når du handler lokalt.